Page 1 of 1

Asking Psp :D

Posted: Thu Mar 16, 2017 9:06 am
by vigyanrahul
See This Noob Asking Nd passive :D

Re: Asking Psp :D

Posted: Thu Mar 16, 2017 9:09 am
by vigyanrahul
this noob also :P

Re: Asking Psp :D

Posted: Sun Apr 02, 2017 11:45 am
by Orb
Bhikmange =)) :p

Re: Asking Psp :D

Posted: Sun Apr 02, 2017 11:47 am
by Orb
Passive ke bhi bhik mangte hai temoz wale =)) =))

Re: Asking Psp :D

Posted: Sun Apr 02, 2017 12:03 pm
by Juscallmeargo
STUFF,CHARS,PSP, sab kuch beekh mang rhe ye toh ahahahah

Re: Asking Psp :D

Posted: Sun Apr 02, 2017 12:09 pm
by trdumbs
Juscallmeargo wrote:STUFF,CHARS,PSP, sab kuch beekh mang rhe ye toh ahahahah
Gang of bhikari: Amit lulcan, Perfect6kastorm, Basia, Darkz/Markz

Janam jat bhikari hey ye log tabhi to game mey bhi sath sath hey. Phallus, 2 goti and ek underwear ki jodi. :yahoo: :yahoo: :yahoo: Jobless people stealing from home to pay cafe money and game. Ghar nahi choda in logo ney to inki kya aukat hey wo sab ko malum pad gayi hey.

Re: Asking Psp :D

Posted: Sun Apr 02, 2017 12:18 pm
by Orb
=)) =)) =)) seriously this temoz =)) =))

Re: Asking Psp :D

Posted: Sun Apr 02, 2017 2:08 pm
by Juscallmeargo
hahahah ye sab bikhari and chor hae.apne he GHAR nai choda,CHOR kahi kya =)) =))

Re: Asking Psp :D

Posted: Tue May 25, 2021 12:42 pm
by baijulove
How the hell Stacie is here???